Skip to content

Trädgårdsskötsel i Umeå

EMFA arbetar med professionell trädgårdsskötsel i Umeå med omnejd. Våra trädgårdsmästare har kunskapen som krävs för att vårda trädgårdar, så att de blir en glädje för både boende och omgivning. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, större fastighetsägare och samfälligheter.

Trädgårdsvård och Skötsel

Att komma till en välskött trädgård och utumhusmiljö skapar ett trevligt första intryck och en trivsam omgivning.

Vi på EMFA i Umeå ser till att er utemiljö är välskött och fin. Från häckklippning och gräsklippning till ogräsbekämpning samt renhållning, underhåll och skötsel.

Grönyteskötsel

Vi hjälper er hålla gräsmattan och grönytorna i bra skick.
En gräsmatta och grönyta som inte sköts förvandlas snabbt från trevlig och välkomnande till ett irritationsmoment som ger ett sämre intryck.
Gräsklippning, kantskärning, trimning, vertikalskärning, gödning och bevattning tar vi hand om så att ni alltid har en fin, mjuk och grön gräsmatta.

Beskärning och gödning är saker som ofta glöms bort men för en fin utemiljö och trädgård så behövs det gödning av växter och gräsmattor och flera sorters beskärning.

Vi hjälper er med trädgård och utomhusskötsel

Vi sköter fastighetens markytor, exempelvis:

 • Gräsmattor
 • Rabatter
 • Buskar
 • Gångar
 • Lekplatser
 • Parkeringsytor
 • Ogräsbekämpning
 • Gräsklippning
 • Trädfällning
 • Nyanläggningar
 • Häckklippning
 • Bevattning

Vi ansvarar för att utemiljön är välskött, säker och tillgänglig under alla årstider.