Skip to content

Fastighetsförvaltning och Projektledning i Umeå

Emfa erbjuder sina kunder kvalificerade och kundanpassade tjänster inom fastighetsförvaltning, så väl teknisk förvaltning som administrativ förvaltning. Vi tillhandahåller förvaltning utifrån era behov!


Teknisk förvaltning i Umeå

Teknisk förvaltning är en viktig förlängning av fastighetsskötseln. Ni kan också välja teknisk förvaltning som en separat del i ett avtal med oss.

Som teknisk förvaltare blir vi styrelsens stöd i den långsiktiga förvaltningen av fastigheten. Det är stora värden som förvaltas i en förening och det gäller att ha koll på prioriteringar och investeringar. Vi blir ert personliga bollplank i viktiga tekniska och ekonomiska frågor.

Vi finns med vid styrelsemöten, budgetarbete, upphandlingar, offertgranskning och vid genomförandeprocessen av tekniska åtgärder. Vi tycker personligt bemötande är viktigt, så våra kunder är alltid välkomna att ringa oss för att prata om fastigheten – stort och smått, vi är intresserade och engagerade.

Här följer exempel på ärenden och åtgärder som kan rymmas under vår tekniska förvaltning. På uppdrag av styrelsen ser vi till…

 • att upprätta en underhållsplan så att livslängden på fastigheten blir optimal
 • att hissar och andra tekniska lösningar fungerar och servas enligt plan
 • att skapa en plan för driftoptimering och energisparprojekt
 • att vid behov skapa en långsiktig investeringsplan
 • att bistå styrelsen vid upphandlingar
 • att hantera försäkringsärenden (se även administrativ förvaltning)
 • att anlitade entreprenörer utför uppdragen enligt överenskommelse
 • att skador förebyggs, exempelvis genom driftbevakning och besiktningsplaner
 • att löpande informera styrelsen om fastighetens tekniska skick
 • att fungera som projektledare och samordnare vid byggen och tekniska installationer
Administrativ förvaltning i Umeå

Administrativ förvaltning innebär att vi blir styrelsens eller fastighetsägarens resurs och ansikte utåt i hanteringen av tex:

 • Hyresavier
 • Kontrolluppgifter
 • Lån
 • Försäkringar
 • Dokumentation
 • Arkivering
 • Budget
 • Bokslut