Skip to content

Fastighetsskötsel i Umeå

Fastighetsskötsel innebär att vi tar ansvar för både inre och yttre skötsel av fastigheten. I avtalet med oss väljer ni själva hur upplägget ska se ut. Vi är alltid öppna för anpassade lösningar.

Inre skötsel av er fastighet och byggnad

Läckande kranar, byte av lås och glödlampor, trasig spis plus andra saker som behöver lagas eller bytas. Det sköter vi under uppdraget fastighetsskötsel. De boende felanmäler via vår hemsida eller ringer oss så kommer vi. Vi tar ansvar dygnet runt.

Dessutom ingår förebyggande skötsel. Vi har en personlig områdesansvarig hos er som regelbundet besiktigar och kontrollerar för att förebygga fel och brister. Det är en trygghet för er att fastigheten sköts och besiktigas av samma person som kan området och husen.

Yttre skötsel av er fastighet och byggnad

Yttre skötsel innebär att vi sköter fastighetens markytor, exempelvis:

  • Gräsmattor
  • Rabatter
  • Buskar
  • Gångar
  • Lekplatser
  • Parkeringsytor

Du kan läsa mer om vår Trädgårdsskötsel här