Skip to content

Bergvärme och Luftvärme i Umeå

Du ska aldrig tveka att kontakta oss. Vår filosofi är att jobba nära uppdragsgivaren. Vi har goda kontaktare med ledande installatörer i Umeå och tillsammans med dig ser vi till att ordna så din installation av Bergvärme eller Luftvärme går så enkelt och konstnadseffektigt till som möjligt. Vi sköter allt kontakt åt dig för att underlätta arbetet åt dig. Låt oss hjälpa dig till en mera kostandseffektiv uppvärmning

Bergvärme har snabbt blivit det mest populära formen av uppvärmning av villor. Detta beror bland annat på en väldigt stor uppgradering från tidigare installationer i kombination med att den passar bra även för tomter med begränsad yta att jobba med.

Återställningsarbetet efter borrningen är lindrigt. Därför blir påverkan av resten av tomten väldigt begränsad.